Oorlogsbeton

Zie voor alle foto’s oorlogsbeton.nl

Mijn beweegredenen om deze objecten te fotograferen hebben niets met welke oorlog dan ook te maken. Zo staan tweede wereldoorlog en waterlinies door elkaar. Als het al met oorlog te maken heeft dan is het dat deze bouwwerken symbolen zijn voor het feit dat we het nog steeds niet voor elkaar hebben gekregen geen oorlog meer te voeren.
Het zijn vreemde objecten in het landschap. Vreemd ten opzichte van de natuurlijke omgeving waarin ze staan, hoewel ook in die omgeving de ingrepen van de mens aanwezig zijn. Het contrast in vorm en materiaal van deze objecten met hun vormgeving: het zijn ‘fremdkörper’. Ze horen hier niet, maar toch zijn we er aan gehecht geraakt, hebben soms zelfs een beschermende status gekregen.
Vooral overdag zijn het vreemde objecten. Met schemer, duisternis ontstaat er een wereld waarin ze beter lijken te passen. Onheilspellend, ‘unheimisch’, een duister genius loci.