Het vertragen van tijd.
Slowing down time.
(Scotland)